• שחזור דיסק
  • שחזור דיסק
  • שחזור מידע

האם הדיסק שלך נשמע כך?

אם הדיסק שלך משמיע את אחד מהקולות המודגמים כאן, או דומה לו, זה עוד לא מאוחר מדי !
עצור אותו מייד והתקשר אלינו לחילוץ המידע לפני שכן יהיה מאוחר מדי.


דיסק מתקתק


מנוע איטי


ראש כתיבה/קריאה הרוס


דיסק עם קשיי סיבוב


ראש כתיבה/קריאה תקוע


דיסק מסתובב לאטאתם כאן: ראשי האם הדיסק שלך נשמע כך?