תפיסת נכסים – אנטון פילר

חברת מיטסי משמשת מומחה מחשבים מטעם בית המשפט תחת צו “אנטון פילר“. צו זה הוא בבחינת “צו עשה” אישי הניתן במעמד צד אחד, בכל שלב של ההליך המשפטי או אף בטרם החל ההליך.  צו זה מעוגן בתקנות  סדר הדין האזרחי, תקנה 387 א’, התשמ”ד-1984 והוא כרוך בחדירה לרשות הפרט.

צו אנטון פילר (Anton Piller) למעשה מתיר כניסה לחצרי הנתבע, מיד עם אישורו, לשם תפיסת מסמכים וציוד מחשבים מהותיים וחשובים לביסוס התביעה, כאשר יש בסיס לחשד שהמסמכים או ראיות דיגיטליות ייעלמו או יושמדו מיד עם היוודע דבר הגשת התביעה, או למטרת תפיסת חפצים המפרים זכויות קניין רוחני וכדומה.

צו אנטון פילר הוא צו ממוקד לאיתור ראיות ותכליתו כפולה: הוא נועד הן למנוע שיבוש הליכי משפט והן לממש פסקי דין. מימוש צו אנטון פילר מעניק למומחי המחשבים את הסמכות לערוך חיפוש, העתקה, צילום ותפיסה של מידע ונכסים, במידה וקיים חשש ממשי ומבוסס שהמחזיק בהם ינסה להשמידם או להעלימם, וכך יביא לשיבוש  הליכים משפטיים. חשוב לציין, כי מדובר בנושא עדין ורגיש במיוחד העלול לחשוף סודות מסחריים, ובדיוק מסיבה זו יש לפנות למומחה מחשבים נטול פניות, מנוסה ומיומן.

כונס הנכסים ומומחה המחשבים הממונים בהליך כזה הם שלוחי בית המשפט ובעלי סמכויות נרחבות ביותר בתחומי החיפוש והתפיסה.

המומחים של ‘מיטסי’ כבר לקחו חלק במאות פעולות והליכי כינוס נכסים, לאורך השנים, ועבדו בשיתוף עם גורמים רשמיים כגון הרשות לניירות ערך, משרד מבקר המדינה, רשות ההגבלים העסקיים ואף פעלה בתחום האזרחי, העסקי והפלילי.

פעולות שחברת מיטסי השתתפה בהם:

דן אנד ברדסטריט
הרשות לניירות ערך

מימוש צו אנטון פילר – תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי

בעבר הסמכות לביצוע צו אנטון פילר, קרי: לתפיסת הנכסים, ניתנה לבא כוחו של התובע, אולם מאחר ומדובר בהליך הכרוך בחדירה לפרטיותו של האזרח, היה טעם נפגם במינוי של אדם המייצג את האינטרסים של אחד הצדדים. כיום, הודות לתיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, בית המשפט ממנה צד שלישי למימוש צו אנטון פילר, וזה משמש כזרועו של בית המשפט, להוציא מקרים חריגים.

*הידעתם: מקורו של צו אנטון פילר נעוץ בדין האנגלי, משנת 1976, עת גילתה חברת אנטון פילר המצליחה כי אחד מנציגיה בממלכה הבריטית הפר את סעיפי ההסכם אשר נחתם ביניהם, ועשה שימוש בסודות מסחריים. הנציג של החברה באנגליה מכר סודות מסחריים למספר חברות מתחרות, ועד מהרה עניין  זה נודע  לבעל החברה, אנטון פילר. בדיוק בשלב זה, פנתה חברת אנטון פילר לבית המשפט וביקשה שיאפשרו לה לערוך חיפוש בחצרו של הנתבע, על מנת לאתר את החומר הרלוונטי שיעזור לביסוס התביעה שלהם. חשוב לציין, כי במעמד זה הנתבע לא היה נוכח, ועל אף זאת אישר שופט בית המשפט העליון לערעורים, הלורד דאנינג, את הבקשה. מאז אותו יום, אומץ צו אנטון פילר על ידי מערכת המשפט האנגלית ואף על ידי מדינות נוספות, ביניהן ישראל, ניו זילנד ועוד.