DRP תוכנית התאוששות מאסון

(Disaster Recovery Planning) DRP   הפך צורך ארגוני ראשון במעלה. חברות בכלל וארגוני IT, בפרט, חשופים לוירוסים, באגים, שריפות, בעיות חומרה או תקשורת ואלו עלולים לגרום לקריסת המערכת הממוחשבת בארגון ולהוביל לאובדן מידע יקר. כיום, אפשר לומר בביטחון כי ככל שמכשירים, מערכות ורשתות הופכים ליותר מורכבים, כך יותר ויותר דברים עלולים להשתבש…

הסיכון של אסונות כגון אלו יכול לעלות לארגון באובדן אמינות ובמקרים עוד יותר קיצוניים, להביא לאובדן הלקוחות ואף לאובדן כספים רבים. בדיוק מסיבה זו כל ארגון מבוסס מערכת מחשוב, תהא זו מערכת גדולה או קטנה, צריך להצטייד ב- DRP, קרי, בתוכנית התאוששות מאסון, המותאמת לצרכים הייחודיים שלו.

תוכנית התאוששות מאסון (DRP) מבטיחה המשך פעילות תקינה בארגון ומביאה למזעור נזקים. ונראה כי זו הסיבה שבעטיה מתייחסים אל DRP כתוכנית הבראה שנועדה להבטיח המשכיות עסקית, ותכליתה – מניעת אסונות פוטנציאליים!!!

המומחים של ‘מיטסי’ מייעצים בנושאי תכנון ואחסון מידע, גיבוי והמשכיות עסקית בעיתות משבר לחברות רבות כמו גם לגופים שאינם עסקיים במהותם. הייעוץ הוא מקצועי, מקיף ומעמיק, ומותאם לצרכיו הייחודיים של כל ארגון וארגון.

DRP מבית מיטסי כוללת:

  • ניתוח והגדרת צרכי הארגון.
  • כתיבת נהלים הן לשגרה והן לחירום.
  • מתן ציוד והתקנתו.
  • אינטגראציה בין מערכות ישנות למערכות חדשות.
  • הסבה מערכות.
  • בדיקה שוטפת של התאמת המערכת לדרישות הארגון.
  • ליווי מקצועי צמוד לאורך כל התהליך

*** לפי סקר שערך אתר האינטרנט Disaster Recovery עולה כי “על אף המספר הרב של אסונות שפקדו עסקים מאז אסון מגדלי התאומים, רק ל-50% מהחברות בארצות הברית יש DRP. ואילו רק מחצית מחברות אלו טרחו לבדוק את יעילותן של תוכניות התאוששות אשר ברשותן”.

למידע נוסף אודות יצירת DRP המותאם לצרכי הארגון שלכם,

התקשרו עכשיו: 03-942-2222