fbpx

טופס מקוון להזמנת בדיקת שחזור

  פרטי התקשרות

  פרטיחברה

  פרטי המדיה ותיאור התקלה

  אישור פתיחת המדיה (יביא לאובדן אחריות על המדיה אם קיימת) (חובה)
  כןלא

  האם דרוש דו"ח לביטוח? (חובה)
  כןלא

  האם המידע מעורב בהליך משפטי? (חובה)
  כןלא

  האם המידע מסווג ביטחונית? (חובה)
  כןלא

  מסלולי הבדיקה

  דיסק קשיח, דיסק און קי, כרטיס זיכרון

  רגיל - 50 ₪מהיר - 270 ₪
  בשעות עבודה רגילות 8:30 (מיידי כ-3 שעות)-17:00

  SSD, קלטת גיבוי

  רגיל - 400 ₪מהיר - 800 ₪
  בשעות עבודה רגילות 8:30 (מיידי כ-3 שעות)-17:00

  שרת / מערכת RAID

  רגיל - 50 ₪ X מספר דיסקיםמהיר 270 ₪ X מספר דיסקים
  בשעות עבודה רגילות 8:30 17:00 / מיידי - כניסה מיידית למעבדה בשעות העבודה הרגילות

  כל המדיות

  דחוף ביותר - 3,200 ₪
  כניסה מיידית למעבדה 24/7


  עלות בדיקת לדיסק שיגיע אלינו לאחר שנפתח - 400 ₪. המחירים אינם כוללים מע"מ.

  אני מצהיר בזאת שהמידע שאני מעביר לחברת מיטסי נמצא בחזקתי ברשות ובסמכות ואין כל מניעה חוקית לביצוע העבודה המבוקשת
  הנני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי התקשרות והנני מסכים להם.